ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช

เสนอแนะ หรือ แจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
เบอร์โทร 02-579-9571
Email : tidtam3@yahoo.com
รองรับการใช้งานเฉพาะ
Firefox 3.5 ขึ้นไปเท่านั้น ท่านสามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบที่นี่
เปลี่ยนรหัสผ่าน
รหัสผ่านเดิม
 
รหัสผ่านใหม่
 
ยืนยันรหัสผ่าน
 
 
×